روش گرفتن نشتی لوله بدون کندن

گرفتن نشتی لوله

همه ما از تخریب در مواقع ترکیدگی لوله به شدت بیزاریم چون باعث می شود زندگی برای چندین روز مختل شود. شرکت تکنسین شهر با داشتن روش گرفتن نشتی لوله بدون کندن شمار را از این مشکل در این مواقع راحت می کند.

همه ما وجود و ایجاد نم و رطوبت در قسمت های مختلف ساختمان دیده ایم؛ و دنبال راهکار ها و روش های بوده ایم که به سرعت، با کیفیت و بدون تخریب نم و رطوبت را رفع کنیم. به طور مختصر و مفید نتیجه سال ها تجربه شرکت تکنسین شهر را برای شما بیان می کنیم.

خاطر نشان می کنیم که این خدمات شامل:

  • رفع نم و رطوبت
  • تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه
  • رفع بوی بد فاضلاب
  • تعمیر شوفاژ
  • تعمیر فاضلاب
  • گرفتن نشتی و شکستگی لوله ها

همه فعالیت های ذکر شده بدون تخریب و کندن میباشد.

شرکت خدماتی تاسیساتی تکنسین شهر آماده ارایه خدمات تشخیص گرفتگی لوله با دستگاه، رفع نم و رطوبت، گرفتن نشتی یا شکستگی لوله بدون کندن، تعمیر شوفاژ و تعمیر فاضلاب به همشهریان ساکن شرق و غرب و شمال و مرکز تهران میباشد.