پیدا کردن نشت و یا تشخیص ترکیدگی لوله، به صورت تضمینی می باشد و دیگر نگران تخریب زیاد خانه خود نباشد.

گاهی اوقات برای تخریب کمتر ساختمان و لوله ها باید تعمیرات لوله کشی و تعویض لوله ها را باید قبل از خراب شدن لوله انجام داد که لطمه کمتری به ساختمان بخورد در این بخش این سوال پیش می آید که چگونه از تخریب ساختمان و خرابی لوله ها جلوگیری شود ما این سوال شما پاسخ میدهیم. شما میتواند از افراد متخصص در زمینه تشخیص ترکیدگی لوله استفاده کنید.

و قبل از خرابی لوله از پوسیدگی ان با خبر شوید طریقه تشخیص و نشت یابی لوله این گونه است که سن ساختمان را تخمین میزنند و با توجه به مدت زمان استفاده شده از لوله ها و شرایط محیط (نم و رطوبت) محل ترکیدکی لوله ها را تشخیص میدهند با تشخیص محل نشت لوله دیگر نگران خرابی ساختمان خود نباشید.