اصول کارکرد رطوبت زدا ها

تصور کنید در یک روز گرم تابستانی در حال نوشیدن یک نوشیدنی بسیار خنک می باشید وقتی قوطی نوشیدنی را از روی میز بر می دارید متوجه می شود که کاملا خیس می باشد. علت خیس بودن قوطی نوشیدنی شما در این شرایط صرفا رطوبت موجود در هوای اطراف شما می باشد وقتی که دمای هوا شروع به کاهش می کند به صورت همزمان قابلیت خود برای نگهداری رطوبت داخل خود را نیز از دست می دهد. سطوح سردتر، رطوبت و یا به عبارت بهتر آب موجود در هوای گرم تر را به صورت میعانات بر روی خود جذب می کند. رطوبت زدایی کاری تقریبا مشابه با همین عملیات را انجام می دهد.

اصول رطوبت زدایی

به طور کلی تمامی رطوبت زدا ها را می توان به پنج قسمت زیر تقسیم نمود.

  1. فن: وظیفه انتقال هوای مرطوب محیط به داخل دستگاه را بر عهده دارد.
  2. کمپرسور: وظیفه کمپرسور فشرده و بسترسازی گاز خنک کننده مانند فریون می باشد.
  3. هیتر: این روزا از دستگاه رطوبت را وظیفه دارد تا گرما را که در قسمت رطوبت زدایی به منظور جداسازی رطوبت از هوا گرفته شده به آن برگرداند.
  4. لوله های خنک کننده (اپراتور): با توجه به جریان مایع خنک کننده در داخل این لوله ها و دمای بسیار پایین آنها، هوا مرطوب با برخورد به این لوله ها رطوبت خود را از دست خواهد بود.
  5. مخزن ذخیره در این قسمت رطوبت جدا شده از هوا به صورت آب جمع آوری خواهد شد.