آیا از بوی بد فاضلاب خانه یا آپارتمان و یا محل کار خود خسته شده اید؟

رفع بوی بد فاضلاب

آیا از خرید انواع بوگیر های فاضلاب و پودر ها به ستوه آمده اید؟

از مضرات بوی بد فاضلاب می توان به این موارد اشاره کرد:

اسید سولفید هیدروژن یا گاز های فاضلاب موادی بسیار سمی هستند که از تجزیه مواد داخل چاه فاضلاب ایجاد می گردند. گاز های فاضلابی اثرات مزمن و گسترد های دارد. در غلظت های خیلی پایین، این گاز باعث سر درد، خواب آلودگی، بی حالی، حالت تهوع، استفراغ، تحریک چشم ها و سیستم تنفسی میگردد.

بوی بد فاضلاب، سلامتی کودکان را بیشتر تهدید می کند.