ترکیدگی لوله به دلایل مختلفی دارند، از جمله: نشتی آب مصرفی شوفاژ و غیره اتفاق میافتد، این امردر فاصلهی زمانی طولانی منجر به تخریب ساختمان میشود.


ترکیدگی آب تاثیر مخربی بر منزل شما دارد. بنابراین محتاطانه است که اقدامات لازم برای به حداقل رساندن خطر ناشی از ترکیدگی لوله را انجام دهید.
ما در زیر چند مرحله پیشگیرانه حیاتی که میتوانید انجام دهید، ذکر کردیم:


1- مطمین باشید که جای فلکه اصلی آب ساختمان را میدانید.
2-سیستم گرمایشی مرکزی را به طور منظم تنظیم کنید.
3- حرارت آبگرمکن خود را به حداقل ۱۲ درجه سانتیگراد برسانید.
4- مخزن آب سرد خود را عایق بندی کنید، نبود عایق میتواند عامل اصلی ترکیدگی لوله باشد.
5- هر لول های که در مناطق غیر گرمایی است مانند زیرزمین یا پارکینگ باید با کاور لوله با کیفیت پوشیده شده باشد.
6- قبل از سردی هوا، شیری که چکه میکند یا نشتی موجود را تعمیر کنید زیرا ممکن است باعث نشتی جدی شود.
7-افزایش قابل توجه قبض آب شما میتواند تشخیص ترکیدگی آب را در خانه شما نشان دهد. قبض آب را با دقت بررسی کنید.
8- شیر ها و لوله های بیرون را میتوانید با فوم عایق عایق بندی کنید. اطمینان پیدا کنید که هیچ اتصال یا مفصلی پوشیده نشده باشد.
9- اگر هنوز دراین مورد نگرانی دارید، با یک لوله کش مجاز تماس بگیرید و از آن ها بخواهید که به خانه شما بیایند و شما را در مورد نحوه جلوگیری از ترکیدگی لوله راهنمایی کنند.


چگونه از نشتی آب مصرفی خانه مان اطلاع پیدا کنیم:

1- چنانچه لوله ی آب مصرفی ساختمان تشخیص ترکیدگی داشته باشد درجه کنتور آب مدام میچرخد که شما میتوانید حداقل هفت های یک بار دریچه کنتور را برداشته و فلکهی ورودی واحد ها را بسته و کنتور را چک کرده و در صورت نچرخیدن درجه کنتور، شبکه آب رسانی ساختمان سالم میباشد.
2- اگر نشتی آب در ساختمان وجود داشته باشد، در ساعات پایانی شب که ساکت میشود میتوانید از صدای شیر آلات یا لوله هایی که به صورت ممتد میآید از نشتی آب ساختمان مطلع شوید.
در چنین مواقعی، اولین کاری که باید انجام داد این است که فلکه ورودی واحد یا ساختمان را ببندید و به مراکز تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه اطلاع دهید تا در اسرع وقت نشت یابی انجام شود.