انواع لوله در سیالات

انواع لوله

لوله هایی که در انتقال سیالات کاربرد دارند را می توان از نظر مواد سازنده آن ها به ۷ دسته زیر تقسیم نمود:

لوله های شبکه آبرسانی: این لوله ها می توانند از جنس چدن، مس، پلاستیک، آهن و گالوانیزه باشد.

 لوله شبکه توزیع آب: این نوع از لوله ها از جنس مس پلاستیک یا فولاد گالوانیزه هستند.

لوله فاضلاب و ونت بالای زمین: این نوع لوله ها می توانند از جنسچدن، لوله های مسی سخت یا نرم، فولاد گالوانیزه و پلاستیک باشد.

 لوله های فاضلاب و ونت مدفون در زمین: این لوله ها نیز می توانند از جنس شدند، لوله های مسی، فولاد گالوانیزه و یا پلاستیک باشد.

لوله های فاضلاب ساختمان: این لوله ها می توانند از جنس آزبست و شدن سخت بتن، پلاستیک و یا سفال لعابدار باشند.

لوله آب باران ساختمان: این لوله ها می تواند از جنس آزبست، بتن، مسسخت، یا سفال لعابدار باشد.