از عوامل ترکیدگی لوله آب میتوان به یخ زدگی لوله آب اشاره کرد.

زمانی که در فصل زمستان شیر آب را باز کرده و مشاهده کردید آب تنها چکه میکند میتواند نشان دهنده یخ زدگی و ترکیدگی لوله آب باشد.

راه کار های جلوگیری از ترکیدگی لوله توسط یخ زدگی

  • عایق کردن لوله های در معرض یخ زدگی و ترکیدگی
  • خالی کردن آب لوله های بی استفاده
  • گرم نگه داشتن خانه در زمان عدم حضور در آن