سختی آب

سختی آب, whater hardness

به مجموعه املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب می شود. به عبارت دیگر املاح فلزاتی چون روی ، آلومینیوم و غیره در آنجا به سختی می نماید سختی  آب نظر پایداری به دو قسمت تقسیم می‌گردد:

  1. سختی موقت
  2. سختی دائم

سختی موقت ر بی کربنات ها که شامل کربنات ها و بی کربنات های کلسیم و منیزیم می‌باشد و حد اشباع این سختی‌ها در آب ۴۵۰ میلیگرم در لیتر است. واحد اندازه گیری سختی آب در کشورهای مختلف متفاوت است.

سختی دائم یا سختی غیر کربنات ها که شامل ترکیبات سولفات ها ، نیترات ها ،کلرور فسفات ها سیلیکات های کلسیم و منیزیم می‌باشد. اشباع سختی پایدار در آب حدود ۱۸۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد.

در آب های صنعتی بالا بودن سختی آب سبب تشکیل رسوبات سختی در جدار لوله ها و دیگ های بخار می گردد که علاوه بر افزایش افت فشار در طول مسیر لوله سبب کاهش ضریب انتقال حرارتی می گردد.

مشکلات سختی آب در مصارف بهداشتی

در مصارف شست و شو سختی آب موجب  می گردد صابون کمتر کف کند  در نتیجه این آب ها مصرف صابون زیادتر می‌شود و با شستشوی ظروف در آبی که صفحه آن بالا پس از خشک شدن آن ها ظروف و رسوباتی باقی می ماند این گونه رسوبات در ظروف رنگین و فلزی و استیل لوازم بهداشتی کاملا مشهود است.