تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه بهترین راه برای تشخیص محل ترکیدگی لوله یا نشت آب می باشد.

با این دستگاه می توان بدون تخریب سقف یا کندن دیوار محل دقیق نشتی آب یا ترکیدگی لوله را پیدا کرده.

سپس محل مورد نظر را کنده و کار تعمیر یا تعویض لوله را انجام داد.

با استفاده از این دستگاه دیگر نیازی به هزینه اضافی بابت تخریب سقف یا دیوار نیست.

همچنین با تشخیص دقیق دستگاه، قسمت کمتری از محل ترکیدگی نیاز به کندن دارد.

این خود باعث می شود تعمیر دیوار یا سقف نیز راحت تر انجام شود.

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله با دریافت امواج صوتی ساطع شده از قسمت نشتی آب،

به پیدا کردن محل دقیق ترکیدگی لوله کمک میکند.

البته باید نشتی آب باید در حدی باشد که صدایی از آن ساطع شود تا دستگاه بتواند آن را نمایش دهد.

اگر نشتی آب خیلی کم و در حد رطوبت باشد ممکن است با دستگاه مشخص نشود،

و نیاز به یک تکنسین حرفه ای است تا محل نشتی آب را تشخیص دهد.

شما می توانید برای تشخیص ترکیدگی لوله یا نم و رطوبت دیوار با کارشناسان تکنسین شهر تماس حاصل نمایید.