استفاده از دستگاه توسط شرکتهای لوله بازکنی و تخلیه چاه

در کشور ما نیز از این دستگاه استفاده فراوانی می شود.

شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه جهت پیدا کردن محل نشت آب استفاده می کنند.

در واقع شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه نیز از پیشرفت تکنولوژی عقب نمانده اند از این دستگاه استفاده میکنند.

وجود دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله تاثیر زیادی در حرفه لوله بازکنی داشته است.

با وجود این دستگاه کار بسیار راحت شده و به راحتی می توان محل نشت را پیدا کرد.

دارای گواهینامه مهارت فنی حرفه ای از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

رفع نم و رطوبت، تشخیص ترکیدگی لوله، تشخیص محل نشت آب، رفع نم ساختمان، رفع نم سقف و پشت بام، تشخیص ترکیدگی لوله کشی ساختمان، رفع ترکیدگی لوله، رفع نم ریوار، رفع نم و رطوبت بدون تخریب.