سیستم گرمایشی کار می کند اما رادیاتور ها عملکرد مطلوبی ندارند، علت چیست؟
 • کوتاه بودن ارتفاع شعله به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیر گاز
 • کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به گرمایش ساختمان
 • وجود هوا در مدار
 • نیمه باز بودن شیر های رفت و برگشت دستگاه
 • ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پس یا رسوب گرفتن دریچه آب
 • استفاده از سوپاپ بای پس نامناسب
 • کاهش دقت ان تی سی گرمایشی
 • وجود اشکال در پمپ
 • پایین بودن فشار در مدار گرمایش
 • رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها
 • استفاده از رادیاتورها با جنس نامرغوب
 • استفاده از دودکش نامناسب
 • وجود خرابی در شیر سه راهه
 • خرابی کلید حرارت یا استفاده از کلید حرارتی نامناسب
 • لوله کشی نامناسب مدار گرمایش با پیچ و خم های زیاد و سایز مناسب
 • خرابی برد کنترل
سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد علت چیست؟
 • کم بودن ارتفاع شعله
 • نداشتن ان تی سی مصرفی
 • رسوب گرفتن مبدل مصرفی و خرابی شیر سه راهه (در نوع دو مبدل)
 • تحریک نشدن فلوسوئیچ (در نوع تک مبدل)
 • دودکش نامناسب
 • اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
 • خرابی پتانسیومتر آب مصرفی
 • خرابی برد کنترل
 • خرابی سوپاپ بای پس (در نوع دو مبدل)
پکیج دیواری در حالت آبگرم، انفجاری روشن می شود علت چیست؟
 • تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل
 • تنظیم نبودن فشار گاز
 • خرابی دودکش
 • ضعیف شدن جرقه به علت ضعیف شدن برق شهری یا نشتی برق یا برق دزدی
 • مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن
فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند علت چیست؟
 • داشتن نشتی در مدار گرمایش
 • وجود هوا
آب مصرفی دچار نوسان می شود علت چیست؟
 • زیاد بودن ارتفاع شعله
 • پایین آمدن دقت ان تی سی مصرفی
 • استفاده همزمان از چند شیر مصرفی
 • استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان
 • خرابی شیر سه راهه (در نوع دو مبدل)
 • کم بودن فشار آب ساختمان
با افزایش دما فشار مدار گرمایش افزایش می یابد علت چیست؟
 • تنظیم نبودن فشار هوای منبع انبساط
 • مسدود شدن شلنگ منبع انبساط
 • متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب در مدار گرمایشی
فشار در مدار گرمایشی خود به خود بالا می رود و شیر اطمینان عمل می کند علت چیست؟
 • راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایشی از طریق شیر پرکن و مبدل مصرفی
 • سوراخ بودن منبع ثانویه
 • تنظیم نبودن فشار باد منبع انبساط
 • خرابی منبع انبساط
 • گرفتگی مبدل اصلی
 • خرابی پمپ
 • هوا گرفتن مکرر رادیاتور ها
دمای مدار گرمایشی خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است علت چیست؟
 • رسوب گرفتن مبدل اصلی
 • فعال نشدن فلوسوئیچ (در نوع تک مبدل در وضعیت زمستان)
 • مشکل ان تی سی
 • خرابی سوپاپ بای پس (در نوع تک مبدل)
 • کم بودن فشار آب
 • ایراد در برد کنترل
 • دبی آب مصرفی بیشتر از حد مجاز است
به چه علتی ، فشار سیستم در مدار پکیج دیواری آب گرم کاهش می یابد؟
 • ممکن است در سیستم لوله کشی و یا اتصالات نشتی وجود داشته باشد
 • همواره به هنگام هواگیری خودکار از شیرهای هواگیر ، مقداری بخار هم خارج میشود و همچنین باعث می شود به مرور فشار سیستم کاهش یابد
 • فشار بالای سیستم باعث عمل نمودن شیر اطمینان می شود
اگر به مدت زیادی قصد نداریم از پکیج استفاده نماییم ، بهترین پیشنهاد چیست؟
 • بهتر است پکیج دیواری آبگرم را از برق خارج نموده و شیر گاز را ببندید و مراحل زیر را دنبال کنید
 • شیر فلکه اصلی ورودی آب سرد به پکیج دیواری آبگرم را می بندیم
 • از شیر تخلیه تحتانی دستگاه ، آب مدار گرمایش را تخلیه می کنیم
 • روش سریع: شیر پرکن را باز میکنیم چون شیر فلکه بسته است پس آبی وارد سیستم نمی شود سپس نزدیک ترین شیر آب گرم مصرفی را باز میکنیم تا آب مدار گرمایش تخلیه شود
فن خاموش است، پرشر سوییچ دود وصل نمی شود علت چیست؟
 • اشکال در سیستم سیم کشی
 • ایراد در پرشر سوییچ دود
 • وجود جریان هوا به علت عملکرد کولر آبی
هزینه تشخیص ترکیدگی لوله چقدر است؟

برآورد هزینه تشخیص ترکیدگی لوله به میزان ترکیدگی لوله و محل آن بستگی دارد که پس از حضور کارشناس محاسبه می گردد.