در این دستگاه یک گیرنده و فرستنده امواج تعبیه شده که درون یک محفظه کپسول شکل قرار دارد. این کپسول روی لوله ها، دیوار ها یا مکانی که قرار است نشتی آن تشخیص داده شود حرکت می کند، فرستده امواج خود را به طرف هدف می فرستد و امواج بازگشتی از آن را دریافت می کند. پس از آن دستگاه نشت یاب با استفاده از روش های کامپیوتری وجود ترک و نشتی درون لوله ها یا دیوار را مشخص می کند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وجود ابزار هایی مانند این دستگاه، تشخیص وجود نشت یا ترکیدگی و حتی ترک خوردگی درون لوله ها به راحتی امکان پذیر شده است. با استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله میتوان بدون ایجاد خرابی و تخریب ساختمان محل دقیق نشتی را پیدا نمود و آن را تعمیر کرد. برای پیدا کردن محل ترکیدگی لوله و نشت آب بدون استفاده از این دستگاه لازم است ساختمان تخریب شود. به این ترتیب با استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله به راحتی میتوان از نم و رطوبت ساختمان نیز جلوگیری نمود. شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه نیز برای تشخیص ترکیدگی لوله ها یا نشت دیوار ها از این دستگاه استفاده می کنند که با وجود آن هم خرابی ساختمان کمتر می شود و هم کار بسیاری از لوله بازکن ها راحت شده و به راحتی میتوانند محل نشت را پیدا کنند.

تشخیص محل ترکیدگی لوله

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه به این صورت می باشد که دستگاه مورد نظر دارای یک گیرنده و فرستنده امواج است. این گیرنده و فرستنده که درون یک محفظ های به شکل کپسول قرار دارد. این کپسول را باید بر روی لولهها، دیوار ها یا مکان مورد نظر حرکت دهید تا فرسنده امواج خود را طرف هدف مورد نظر بفرستد و سپس امواج بازگشتی را دریافت کند. در این عملیات با روش های خاص کامپیوتری توسط دستگاه نشت یاب، وجود ترک و نشتی درون لوله ها آشکار میشود. درواقع روش کلی تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه بر اساس امواج می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وجود ابزار های مناسب تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه راحت تر از گذشته انجام می شود. با استفاده از این دستگاه ها میتوان بدون ایجاد خرابی و تخریب ساختمان محل دقیق نشتی را پیدا کرده و اقدام به تعمیر آن نمود. اگر امکان تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه وجود نداشته باشد بالاجبار باید اقدام به تخریب ساختمان کرد تا محل ترکیدگی لوله و نشت آب پیدا شود اما با استفاده از روش تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه دیگر نیازی به خرابی نیست و به راحتی میتوان از نم و رطوبت ساختمان جلوگیری کرد. با استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله میتوان بدون ایجاد خرابی و تخریب ساختمان محل دقیق نشتی را پیدا نمود و آن را تعمیر کرد. برای پیدا کردن محل ترکیدگی لوله و نشت آب بدون استفاده از این دستگاه لازم است ساختمان تخریب شود.