پیدا کردن دلیل و محل نشت یا چکه آب از سقف، ترکیدگی لوله، رفع نم و رطوبت، چکه و نشت آب از حمام یا دستشویی خانه یا آپارتمان خودتان و... را به ما بسپارید. ما با دستگاه نشت یابی در محل حضور پیدا می کنیم. هزینه ترمیم و تعمیرات در محل به شما داده می شود زیرا بستگی به دلیل نشت یا چکه آب دارد. آیا نشت از لوله آب بوده، آیا فاضلاب بوده، آیا نیاز به تخریب کاشی ها و ترمیم مجدد است. اگر سقف همسایه پایینی شما چکه می کند به احتمال بسیار زیاد مشکل از تاسیسات منزل شما می باشد ولی باید بررسی ترکیدگی لوله توسط کارشناس صورت پذیرد.

راه های تماس با ما را در این صفحه جستجو کنید.