در طرح و ترسیم لوله کشی آب سرد و گرم و برگشت آب های گرم ساختمان نکات زیر را باید رعایت کرد:

 مسیر لوله های آب سرد و گرم و برگشت آب گرم را طوری انتخاب کنیم که کوتاه ترین طول و کم ترین تغییر جهت را داشته و حتی الامکان موازی یا عمود بر دیوار های ساختمان طراحی و سپس ترسیم نماییم.
 سعی شود از طرح لوله کشی در مسیر هایی از ساختمان که احتمال شکستگی دارد اجتناب شود و چنانچه اجتناب ناپذیر است لازم است در برابر خطر شکستگی حفاظت:
 توصیه های لازم (از قبیل روی کار یا توی کار بودن لوله ها، عایق کاری نمودن لوله ها، داخل کانال بودن لوله ها و غیره) جهت اجرای ار در کنار نقشه ها نوشته شود.

hot-and-cold-water-pipe،لوله کشی آب سرد و گرم


قبل از ترسیم نقشه ها با سایر نقشه ها نقشه معماری، ساختمانی Tتاسیسات الکتریکی، هماهنگی لازم اجرا شود
 حدالامکان از طرح و اجرای لوله کشی به صورت کف خواب اجتناب کرده و لوله های افقی در داخل کانال ها و یا در زیر سقف لوله های عمومی با فاصله معین در داخل ماکت طرح و ترسیم گردد.
در طرح لوله کشی لوله های دو و کوچکتر، از مهره ماسوره و برای لوله های بزرگتر از دو از فلنج استفاده گردد.

تکنیسین شهر چه می کند؟ پیدا کردن دلیل و محل نشت یا چکه آب از سقف، ترکیدگی لوله، رفع نم و رطوبت، چکه و نشت آب از حمام یا دستشویی خانه یا آپارتمان خودتان را به ما بسپارید. ما با دستگاه نشت یابی در محل حضور پیدا می کنیم. هزینه ترمیم و تعمیرات در محل به شما داده می شود زیرا بستگی به دلیل نشت یا چکه آب دارد. آیا نشت از لوله آب بوده، آیا فاضلاب بوده، آیا نیاز به تخریب کاشی ها و ترمیم مجدد است، اگر سقف همسایه پایینی شما چکه می کند به احتمال بسیار زیاد مشکل از تاسیسات منزل شما می باشد ولی باید بررسی ترکیدگی لوله توسط کارشناس صورت پذیرد.