تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه کامپیوتری صد در صد تضمینی تشخیص دقیق و نقطه ای محل ترکیدگی و نشت لوله آب بوسیله دستگاه پیشرفته محصول آمریکا تشخیص عمقی با عمق بالا بوسیله امواج فراصوتی و انجام تعمیرات و اصلاحات لوله کشی و رفع نم و رطوبت تعمیرات لوله کشی آب  یافتن نشت لوله با دستگاه تشخیص ترکیدگی  لوله و فاضلاب ساختمان کلی و جزئی تمام نقاط کلیه امور بنایی مربوطه لکه گیری گچ شوره زده و نم و رطوبت دیده با مواد یا گچ کاری مجدد و کشته کشی پس از تشخیص محل   ترکیدگی و نشت لوله با دستگاه تشخیص نشتی و ترکیدگی لوله آب گرم و سرد شوفاژ با دستگاه و نشت یابی قسمت های مختلف موتورخانه و پکیج با دستگاه تعمیرات لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی، تعویض و تبدیل توالت فرنگی و رفع گرفتگی توالت با دستگاه تراکم هوا در تهران و کرج تشخیص و پیدا کردن علت بوی بد فاضلاب ساختمان و از بین بردن بوی بد فاضلاب رفع نم و چکه و از بین بردن رطوبت دیوار تشخیص ترکیدگی لوله آب با دستگاه، تشخیص سوراخ و نشتی لوله آب نشت یابی لوله آب و فاضلاب تشخیص ترکیدگی لوله ی دیوار،کف و حتی سقف ساختمان تعمیر و سرویس توالت فرنگی در صورت نشت آب از لوله کشی توالت تمام نقاط تهران و کرج تشخیص و پیدا کردن نقطه ترکیدگی لوله آب و فاضلاب با دستگاه کامپیوتری در کف ساختمان تشخیص نشتی لوله آب و فاضلاب و ترکیدگی در دیوار و سقف ساختمان با دستگاه رفع نم و رطوبت از دیوار به همراه امور بنایی و نقاشی مربوطه پس از پیدا کردن محل ترکیدگی لوله.