حتما خیلی از شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه را دیدهاید که بر روی تبلغات خود نوشته اند: «تشخیص ترکیدگی لوله»، «دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله»، «دستگاه نشت یاب»، «دستگاه تشخیص نشتی» و عناوین مختلفی که حکایت از وجود دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یاب دارد.

با این همه تبلیغ و توجه نسبت به این دستگاه، آیا این دستگاه آن طور که گفته می شود کار می کند؟ اکثر شرکت های لوله بازکنی و تخلیه چاه در بخش خدمات خود تشخیص ترکیدگی لوله را قرار دادها ند. تشخیص ترکیدگی لوله با استفاده از دستگاه نشب یاب چگونه است. چگونه می توان با استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله وجود نشتی را در لوله ها و دیوار های ساختمان پیدا کرد. در این مطلب میخواهیم به این موضوع بپردازیم.

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

آیا استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله ضروری است؟

با وجود پیشرفت هایی که در تکنولوژی بوجود آمده می توان با استفاده از این دستگاه ترکیدگی لوله یا ترک خوردگی های داخل لوله ها را در اسرع وقت تشخیص داد. یکی دیگر از مزایای این دستگاه ها این است که بدون خرابی و کنده کاری ساختمان محل دقیق نشتی یا ترکیدگی لوله را تشخیص داد. با استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله میتوان به رفع نم و رطوبت پرداخت.

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله چطور کار می کند؟

با این حجم از تبلیغ این دستگاه ها این سوال به میان می آید که چطور کار میکنند؟ دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله دارای یک گیرنده و فرستنده امواج است. این گیرنده و فرستنده که درون یک محفظ های به شکل کپسول قرار دارد. این کپسول را باید بر روی لوله ها، دیوار ها یا مکان مورد نظر حرکت دهید تا فرسنده امواج خود را طرف هدف مورد نظر بفرستد و سپس امواج بازگشتی را دریافت کند.

در این عملیات با روش های خاص کامپیوتری توسط دستگاه نشت یاب، وجود ترک و نشتی درون لوله ها آشکار می شود. درواقع روش کار کلی دستگاه نشت یاب یا دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله بر مبنای امواج است