دفع فاضلاب

دفع فاضلاب شهری, urban waste disposal

بدون شک می توان گفت در صنعت ساختمان یکی از موارد پراهمیت دفع فاضلاب است. دو نوع سیستم برای دفع فاضلاب وجود دارد. یکی از آن ها سیستم چاه و دیگری فاضلاب شهری است. سیستم فاضلاب شهری دچار برخی از ضعف ها است. روش چاه هم می تواند از نظر سلامتی و زیست محیطی دارای مضراتی باشد. برای اینکه بتوان به درستی سیستم دفع فاضلاب را طراحی کرد باید به سطح آب زیرزمینی منطقه، نوع زمین و جنس خاک توجه شود.

در برخی از موارد که ساختمان نمی تواند به سیستم فاضلاب شهری متصل شود باید از حفر چاه استفاده کرد. زمانی برای حفر چاه فاضلاب ساختمان از چاه جذبی استفاده می شود که خاک آن دارای خرده سنگ یا ماسه و شن کافی باشد. در صورتی هم که خاک دارای خاصیت باتلاقی باشد یا رس زیادی در آن موجود باشد از چاه سپتیک استفاده می شود. چاه جذبی متشکل از سه بخش گلدانی، میله و انبار چاه است.

بخش گلدانی چاه جذبی همان دهانه چاه است که به شکل V بوده و فاضلاب در آن جمع آوری می شود. ونت های لوله های فاضلاب در این قسمت مستقر شده و فاضلاب را به چاه هدایت می کنند. میله ی چاه جذبی بخشی از آن است که عمق آن تا سطح لایه ی نفوذپذیر خاک می باشد و قطر آن هم ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر است. اصولا بخش میله چاه جذبی را با عمق 6 متر در نظر می گیرند تا سازه ی ساختمان کمتر از حفر چاه دچار اثرات منفی شود.

سومین بخش چاه جذبی انباره آن است که گنبدی شکل بوده و حفر آن در لایه ی نفوذ پذیر خاک انجام می شود. فاضلاب در این بخش جمع آوری شده و آب آن از طریق نشست در بخش نفوذ پذیرخاک از فضولات جدا می شود.

توجه به این نکته مهم است که چاه فاضلاب انسانی حتما باید از چاه آب باران فاصله داشته باشد تا چاه آب باران دچار آلودگی نشود.