نحوه رسوب گیری و تعمیر شوفاژ خانه:

شیوه صحیح رسوب زدایی از رادیاتور شوفاژ آشنا کنیم. شما در پایان این مقاله میتوانید به سادگی اقدام به تمیز کردن شوفاژ و رسوب زدایی و جرم زدایی از رادیاتور شوفاژ کنید.
تعمیر شوفاژ خانه یکی از مهم ترین کار هایی است که باید در طول سال به آن توجه بسیاری شود در بعضی مواقع تعمیر شوفاژ خانه و جرمزدایی از رادیاتور شوفاژ خانه میتواند از هزینه های بیشتری جلوگیری کند.

لوازم مورد نیاز برای جرم زدایی و شستشوی شوفاژخانه و رادیاتور

ابزار مورد نیاز برای این کار فقط یک عدد مغزی تبدیل دو و نیم به دو و یک عدد آچار فرانسه می باشد.

مزایای تعمیر شوفاژ خانه و رسوب گیری رادیاتور

رسوب های داخل لوله کشی رادیاتور با چرخش پمپ به داخل دستگاه کشیده میشود می شود و باعث گرفتگی خروجب های پمپ و کلیه اتصالات پکیج خواهد.

desalination-repair-home-radiators،رسوب زدایی وتعمیر شوفاژخانه


 نکته:
معمولا به ترین زمان انجام این کار قبل از راه اندازی پکیج و یا نهایتا قبل از شروع فصل زمستان می باشد.

چرا قبل از شروع فصل زمستان؟

به این دلیل که با شروع کارکرد پکیج در فصل زمستان خواه یا ناخواه تمام رسوبات و آشغال های موجود در رادیاتور شوفاژ از طریق پمپ پکیج به داخل دستگاه کشیده می شود که همین مسیله باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی در آینده خواهد شد (البته به استثنای دستگاه هایی که روی شیلنگ برگشت شوفاژ صافی برنجی نصب کردهاند که در این صورت این رسوبات ابتدا توری صافی را گرفته و مسیر را میبندد و به غیر از آن ممکن است مسیر گردش آب در سیستم لوله کشی و سر شیر رادیاتور را هم کیپ کند)

نحوه رسوب زدایی از شوفاژ خانه

اول آب پکیج را به این روش تخلیه نمایید شیر ورودی آب مصرفی به پکیج را ببندید و شیر پرکن پکیج را باز کنید و یکی از شیر های آبگرم در ساختمان (ترجیحا پایین ترین شیر) را باز کرده و تا پایین آمدن عقربه فشار روی صفر منتظر بمانید.


نکته:
منظور از شیلنگ برگشت شوفاژ شیلنگی است که زیر پمپ قرار گرفته است
ما چهار عدد شیلنگ زیر پکیج داریم که به چهار خروجی زیر پکیج متصل شده است. وقتی روبروی پکیج ایستاده ایم و زیر پکیج را نگاه میکنیم به ترتیب از سمت راست به چپ خروجی های زیر پکیج را مشخص کنیم.
اولین خروجی از راست که همان برگشت شوفاژ میباشد.
دومین خروجی که شیر ورودی آب مصرفی (آب سرد) به آن متصل است با نام ورودی آب سرد شناخته می شود.
سومین خروجی برگشت آبگرم مصرفی میباشد که با نام خروجی آبگرم شناخته می شود.
چهارمین خروجی رفت شوفاژ میباشد که به همین نام شناخته می شود.

توجه:

تقریبا در وسط این چهار خروجی یک شیلنگ نیز وجود دارد که به شیر گاز متصل شده است که ما فعلا با آن کار نداریم.
کلیه شیلنگ ها را از زیر پکیج باز کرده و با مغزی تبدیلی که از قبل تهیه کردید اول ورودی آب سرد را به برگشت شوفاژ متصل کرده و بعد از اینکه شیلنگ رفت را داخل ظرف بزرگی گذاشته و یا در ظرفشویی قرار دادید کم کم اقدام به باز کردن شیر ورودی آب سرد نمایید و تا زمانی که آب خروجی از شیلنگ رفت شوفاژ کاملا تمیز نشده باشد شیر را نبندید.