نحوه عیب یابی و تعمیر آبگرمکن الکتریکی

آبگرمکن های الکتریکی تقریبا کارکردی مشابه آبگرمکن های گازی دارند. هر دو نوع از آبگرمکن از مخزن فولادی و عایق ساخته شده اند تا آب گرم را به لوله ها برسانند. تفاوت اصلی این دو آبگرمکن را می توان منبع گرما دهی آن ها دانست. در آبگرمکن الکتریکی، آب توسط الکتریسیته موجب گرما می شود و در آبگرمکن گازی، وجود یک شعله در زیر مخزن به گرم شدن آب کمک می کند.

برخی مشکلات و راه تعمیر پکیج

1- آب گرم ناکافی

اگر میزان آب گرم شده توسط آبگرمکن به اندازه کافی گرم نیست این امکان وجود دارد که ظرفیت آبگرمکن شما با توجه به میزان مصرفی آب کم و کوچک است. یک آبگرمکن سالم باید همواره به اندازه 75 درصد از ظرفیت خود آب گرم داشته باشد. اگر ظرفیت آبگرمکن شما کوچک است، باید سعی کنید که مدت زمان استحمام خود را کوتاه کرده و شستن لباس ها را در چندین نوبت انجام دهید تا به اندازه کافی آب گرم داشته باشید.

2 - گرمای بیش از حد آب

آب گرم بیش از حد تقریبا می تواند موجب آسیب رساندن به آبگرمکن شود. اگر با این مشکل مواجه شدید این امکان وجود دارد که ترموستات آبگرمکن شما بیش از حد تنظیم شده باشد.

برای بررسی تنظیمات ترموستات باید مراحل زیر را انجام دهید:

  •  برق آبگرمکن را در بخش خدمات و تنظیمات خاموش کنید.
  • از امکان دسترسی به قسمت های الکتریکی آبگرمکن جلوگیری کرده و هیچ گونه سیم الکتریکی را لمس نکنید.
  •  با استفاده از تست گر ، ولتاژ آبگرمکن را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که خاموش است.
  • مطمئن شوید که گرما در ترموستات، دمای متعادل و توصیه شده باشد و بین 115 تا 125 F تنظیم شده باشد.
  • بعد از تنظیم دمای متعادل، مدار برق را دوباره روشن کنید.