تخلیه فاضلاب های مسدود شده و یا آسیب دیده می تواند به شما کمک کند تا وضعیت واقعی لوله های فاضلاب خود را تعیین کنید. باید در نظر داشته باشید که لوله های آسیب دیده می توانند از طریق خطوط فاضلاب منجر به آسیب زدگی به منزل و یا خرابی شوند؛ به عنوان مثال، برخی از خطوط فاضلاب آسیب دیده می تواند باعث شود تا فاضلاب در فضای منزل دفع شود. قطعا چنین اتفاقی باعث می شود که کثیفی فراوانی محیط منزل شما را احاطه کند.

تخلیه فاضلاب, waste sewage

تکنیک های بازرسی فاضلاب

امروزه برای نظارت بر تخلیه و بررسی خطوط فاضلاب تکنیک های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال، بعضی از شرکت های لوله کشی، دستگاه های مخصوصی را که موجب فشار در لوله فاضلاب می شود را تست می کنند تا اطمینان حاصل کنند که فاضلاب تمیز و بدون عیب است. البته همیشه تمیز بودن به معنای سالم بودن لوله نیست. ترک ها و نشت لوله های خارج از منزل و یا خط اصلی فاضلاب از رایج ترین مشکلات آسیب دیدن فاضلاب ها هستند که به علت های مختلفی مانند تاثیر عوامل محیطی از جمله اصابت ریشه های درخت بر لوله اتفاق می افتند.

بهترین روش بازرسی فاضلاب

بهترین روش برای بازرسی خطوط تخلیه فاضلاب، روش بازرسی ویدیویی است. با استفاده از این روش، یک دوربین از طریق خط فاضلاب وارد محدوده لوله های تخلیه می شود. از این طریق لوله کش می تواند داخل لوله را به طور کامل مشاهده کند. در بسیاری از مواقع ممکن است لوله ها در امتداد دیوارها، پایه های بتنی و... قرار گرفته باشند؛ بنابراین توانایی دیدن درون لوله هنگام بررسی فاضلاب، مزیت بزرگی محسوب می شود. با بررسی ویدیویی چنانچه خسارتی وجود داشته باشد به راحتی و به سرعت می توان نسبت به تعمیر آن اقدام کرد.