اصول عملکرد پکیج ها
1- پکیج های دیواری از نظر مقدار تولید آب گرم مصرفی به دو دسته تقسیم می شود:
2- دستگاه های تک مبدل
3- دستگاه های دو مبدل

این دستگاه ها از نظر تولید آب گرم سیستم گرمایشی به یک صورت عمل میکند و با یکدیگر تفاوتی ندارند.در هر دو سیستم برای انتقال و کنترل گرما و به گردش در آوردن آب در سیستم گرمایشی از یکسری لوازم مشترک استفاده میشود و به نحوه عملکرد آن ها در هر دو دستگاه یکسان است.
اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایش در دستگاه های تک مبدل و کد مربوطه کد خطای مرتبط با یک قطعه یا یک قسمت است که به صورت حرفه و عدد و با عدد تن ها روی دست نشان داده می شود منظور از هشدار مربوط می تواند عدد حرف، چراغ ال ای دی تصویرو غیره باشد.
لازم به ذکر است کرد ها و هشدار ها در برند ها و مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و برای هر دستگاه به صورت اختصاصی تهیه و در اختیار سرویس کار مجاز و خریداران دستگاه قرار می گیرد.

types-water-heaters-terms-water،انواع پکیج ها