شرح اجزا و قطعات پکیج:
با توجه به اطلاعات بخش های قبل، در این بخش به بررسی و شرح برخی قطعات پکیج پرداخته می شود دوخت در ادامه نمایی از دو پکیج یکی تک مبدل و دیگری دو مبدل به همراه معرفی قطعات آمده است. با این یادآوری که وجود یا نبود برخی قطعات بستگی به عملکرد و طراحی دستگاه ساخته شده توسط سازنده دارد و به طور کلی نشانگر قوت و ضعف دستگاه نخواهد بود. از آنجا که شرح همه قطعات به کار گرفته در پکیج به علت فراوانی تنوع از حوصله مطلب خارج است لذا در ادامه به چگونگی عملکرد و ساختار برخی قطعات پرداختیم.

قطعات پکیج را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

- قطعات الکترونیکی
- قطعات مکانیکی
- قطعات الکترونیکی خود به سه دسته تقسیم بندی می شوند
- برد ها که وظیفه کنترل و اجرای برنامه های درخواستی را که در آن ذخیره شده است را دارند
- قطعاتی که فقط به فرمان برد کنترل اجرای عملیات میکند که معمولا از برق ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت تغذیه میکنند.
- قطعاتی که تغییرات را به برد کنترل گزارش میدهم و برد به نسبت این اخبار به قطعات مجری فرمان دستور انجام عملیات را صادر می کند.

بردها:

در پکیج های قدیمی از برد کنترل استفاده نمیشود و فقط یک یا چند ترموستات یا آکوستات چند قطعه مکانیکی کنترل میشدند. اما اکنون در پکیج های از نوع و اقسام برد ها استفاده می شود.


برد کنترل وظیفه دارد طبق برنامه هایی که در کارخانه سازنده آن ذخیره شده است و نیاز هایی که مصرف کننده به آن اعلام میکند، قطعات را کنترل کرده تا نیاز مصرف کننده برطرف شود. در برخی از شرکت ها این وظایف را به دو یا سه برد محول میکند تا در صورت خراب شدن مصرف کننده هزینه کمتری متحمل شود.


همیشه یک برد وجود دارد که میکرو چیپ یا همان حافظه داخلی بر روی آن نصب شده و به قطعات اصلی دستگاه متصل است به این بورد اصلی کنترل گفته می شود در دستگاه هایی که صفحه نمایشگر دیجیتال دارند معمولا از یک برد دیگر استفاده میشود که چند رشته سیم به برد اصلی متصل است. وظیفه این برد نمایش وضعیت های مختلف دستگاه است و ظیفه دیگر این برد دریافت و درخواست های مصرف کننده اعلام آن به برد اصلی دستگاه است.
برد دیگر که در اکثر مواقع با برد اصلی دستگاه ادغام شده است برد جرقه زن گفته می شود. تعداد دستگاه هایی که برد جرقه زن آن ها از قسمت برد اصلی جدا شده است بسیار کم هستند. بعد جرقه زن میتواند چسبیده برد اصلی دستگاه یا بر روی شیر گاز و یا در محوطه پایین دستگاه نصب شده باشد.