شرح اجزا و قطعات پکیج:

با توجه به اطلاعات بخش های قبل، در این بخش به بررسی و شرح برخی قطعات پکیج پرداخته می شود دوخت در ادامه نمایی از دو پکیج یکی تک مبدل و دیگری دو مبدل به همراه معرفی قطعات آمده است. با این یادآوری که وجود یا نبود برخی قطعات بستگی به عملکرد و طراحی دستگاه ساخته شده توسط سازنده دارد و به طور کلی نشانگر قوت و ضعف دستگاه نخواهد بود. از آنجا که شرح همه قطعات به کار گرفته در پکیج به علت فراوانی تنوع از حوصله مطلب خارج است لذا در ادامه به چگونگی عملکرد و ساختار برخی قطعات پرداختیم.

قطعات پکیج را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

- قطعات الکترونیکی
- قطعات مکانیکی
- قطعات الکترونیکی خود به سه دسته تقسیم بندی می شوند
- برد ها که وظیفه کنترل و اجرای برنامه های درخواستی را که در آن ذخیره شده است را دارند
- قطعاتی که فقط به فرمان برد کنترل اجرای عملیات میکند که معمولا از برق ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت تغذیه میکنند.
- قطعاتی که تغییرات را به برد کنترل گزارش میدهم و برد به نسبت این اخبار به قطعات مجری فرمان دستور انجام عملیات را صادر می کند.

بردها:

در پکیج های قدیمی از برد کنترل استفاده نمیشود و فقط یک یا چند ترموستات یا آکوستات چند قطعه مکانیکی کنترل میشدند. اما اکنون در پکیج های از نوع و اقسام برد ها استفاده می شود.


برد کنترل وظیفه دارد طبق برنامه هایی که در کارخانه سازنده آن ذخیره شده است و نیاز هایی که مصرف کننده به آن اعلام میکند، قطعات را کنترل کرده تا نیاز مصرف کننده برطرف شود. در برخی از شرکت ها این وظایف را به دو یا سه برد محول میکند تا در صورت خراب شدن مصرف کننده هزینه کمتری متحمل شود.

اجزای تشکیل دهنده پکیج

اجزای تشکیل دهنده پکیج